top of page

תקנון ומדיניות ביטולים שבוע המים של ישראל

מבוא

• אתר שבוע המים של ישראל ("האתר") המופעל ע"י מרכז חדשנות כנרת ("kic" או "החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת כרטיסים לאירועים וכנסים ("הכרטיסים").

• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת הכרטיסים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של הכרטיסים באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את הכרטיסים באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
• מחיר הכרטיסים באתר כולל את המע"מ.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת הכרטיסים בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני ישיר אל Hackathon@kic.co.il. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת  דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.

• במקרה של ביטול העסקה עד חמישה ימי עסקים לפני יום תחילת האירוע או הכנס תחזיר החברה ללקוח את מלוא דמי הכרטיס בניכוי עמלת אשראי ע"ס 5% מסך הרכישה ולא פחות מחמישה שקלים חדשים.

  • במקרה של ביטול העסקה חמישה ימי עסקים או פחות מתחילת האירוע יהיו דמי הביטול במחיר מלא של הכרטיס, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (משתנה מכל מקרה למקרה, לפי נסיבותיו).
    - מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס לכרטיסים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת כרטיסים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

  • במקרה של ביטול האירוע על ידי החברה יוחזר ללקוח מלוא הסכום אותו שילם עבור הכרטיס.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי הכרטיסים, ניתן לפנות ישירות אל החברה באמצעות דוא"ל Hackathon@kic.co.il

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת KIC, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת KIC ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת לספק לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שלח" יש משום הסכמה לחברת KIC או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על הכרטיסים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה ניתן לשלוח מייל לדוא"ל Hackathon@kic.co.il באמצעות לחיצה על כפתור "שלח" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד, ע"י גורם בר-סמכא (בורר) מתוך רשימה מוצעת מצד החברה (הכוללת משפטנים בעלי ניסיון ו/או גורמי ציבור ו/או אנשי חינוך). הלקוח יבחר מתוך הרשימה הנ"ל, ובמקרה בו יימנע מלבחור, ימונה הבורר ע"י נשיא המכללה האקדמית כנרת (עמותה רשומה, ללא כוונת רווח, אשר הינה, בשרשור, אחת מהבעלים ב-KIC). המחלוקת תבורר לפי הדין המהותי (הבורר יהא משוחרר מסדרי דין פורמליים, מדיני ראיות פורמליים, וכיו"ב). כל צד יישא בהוצאותיו והצדדים יחלקו בשווה בשכר הבורר. הפסק יהא מנומק.

bottom of page