top of page

תקנון תחרות צילום – כנס כנרת ה-9

 

מבוא

במהלך חודש אוקטובר 2023 תקיים wateredgeil – קהילת החדשנות במים של ישראל תחרות צילומים בנושא מים. במסגרת התחרות יוזמנו חברי הקהילה להעלות לקבוצת הפייסבוק של הקהילה תמונות שהם צילמו ומתוך כלל התמונות שיעלו יבחרו על ידי חברי הקהילה עשר תמונות אשר יודפסו ויוצגו במהלך כנס כנרת ה-9 בבית גבריאל.

 

פרטי התחרות

 

 1. התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות אך פונה לכלל המינים והמגדרים.

 2. נושא התחרות הוא "עולם המים" והמשתתפות יוכלו להגיש לתחרות כל תמונה שקשורה לדעתן לנושא זה.

 3. הגשת תמונה לתחרות תעשה על ידי העלאת התמונה, ללא לוגו או סימן מים כלשהו, לקבוצת הפייסבוק של הקהילה, בצירוף כמה מילים המתארות את התמונה והתיוג "#תחרות_עולם_המים".

 4. על התמונה להיות תמונה בצילום ישיר (כלומר לא ציור, יצירה בבינה מלאכותית, קולאז', או כל מדיום אחר).

 5. על המשתתפת בתחרות להיות מי שצילמה את התמונה ובעלת זכויות היוצרים עליה.

 6. התמונות שמעלות המשתתפות בתחרות הן באחריותן בלבד ו wateredgeil לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מהשתתפות תמונה זו או אחרת בתחרות.

 7. על המשתתפת להיות חלק מאקוסיסטם המים של ישראל, בין אם כעובדת בחברה פרטית, עובדת ציבור, סטודנטית, אקדמאית או בכל דרך אחרת. Wateredgeil שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתפות שאינן חלק מהאקוסיסטם על פי שיקול דעתה.

 8. כל משתתפת רשאית להעלות עד 3 תמונות לתחרות.

 9. בהעלאת התמונה נותנת המשתתפת רשות ל wateredgeil, מכללת כנרת, מרכז חדשנות כנרת ומי מטעמם להשתמש בתמונה לצורך פרסום וקידום התחרות והכנס.

 10. ניתן יהיה להגיש תמונות לתחרות החל מרגע פרסומה ועד לתאריך ה- 31.10.2023.

 11. Wateredgeil שומרת לה את הזכות לבטל או לדחות את התחרות בכל רגע נתון.

 12. מובהר שהשתתפות בתחרות אינה עולה כסף.

 

בחירת הזוכות

 

 1. בתאריך ה1.11.2023 תפרסם wateredgeil עמוד הצבעה בו יוזמנו חברי הקהילה להצביע ולבחור את התמונות הזוכות בתחרות.

 2. כל מצביעה תוכל לבחור עד שלוש תמונות שלדעתה ראויות לנצח.

 3. Wateredgeil תעשה את מאמצים טכנולוגיים לוודא שכל מצביעה תוכל למלא את הטופס פעם אחת בלבד.

 4. ההצבעה תהיה פתוחה עד לתאריך ה10.11.2023

 5. עשר התמונות שיבחרו ברוב קולות יהיו הזוכות בתחרות.

 6. כל צלמת תוכל לזכות עם תמונה אחת בלבד. במידה ושתי תמונות מאותה הצלמת יבחרו לעשירייה הראשונה, התמונה שקיבלה פחות קולות תיפסל ובמקומה תכנס התמונה הבאה בתור של צלמת שאינה ברשימת הזוכות.

 7. לאחר הזכייה בתחרות תתבקש הצלמת לשלוח את התמונה באיכות מיטבית עבור הדפסתה ותלייתה בתערוכה. במידה והתמונה לא תהיה באיכות מספיק להדפסה, תיפסל התמונה ותיבחר הבאה בתור במקומה.

 

הפרס

 

 1. עשרת התמונות הזוכות יודפסו ויתלו כחלק מתערוכה שתוצג בכנס כנרת ה-9 בבית גבריאל, יחד עם קרדיט מפורש לצלמת.

 2. המשתתפות אשר להן תמונות שיזכו בתחרות יקבלו כל אחת כרטיס כניסה לכנס ללא תשלום.

 3. כל המשתתפות שיזכו יקבלו תעודת הוקרה שתוענק על הבמה בכנס כנרת.

 4. בסוף הכנס תיתרם התערוכה למוסד אקדמי/ציבורי/חינוכי הקשור לתחום המים.

 5. מובהר כי לא יינתן תשלום ו/או פרס כספי כלשהו על הצגת התמונות בתערוכה.

bottom of page